مواد مورد استفاده در محیطهای حاوی سولفید هیدروژن (H2S)در تولید نفت وگاز|اف آی

مواد مورد استفاده در محیطهای حاوی سولفید هیدروژن (H2S)در تولید نفت وگاز

دسته بندی: صنایع نفت و گاز
هم اکنون فایل با مشخصه ی مواد مورد استفاده در محیطهای حاوی سولفید هیدروژن (H2S)در تولید نفت وگاز وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
مواد مورد استفاده در محیطهای حاوی سولفید هیدروژن (H2S)در تولید نفت وگاز

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

پیش گفتار

مقدمه

دامنه کاربرد

مراجع الزامی

اصطلاحات و تعاریف

نمادها

اطلاعات خرید

عوامل مؤثر بر رفتار فولادهای کربنی و کم آلیاژ در محیطهای حاو H2S

ارزیابی کیفی و انتخاب فولادهای کربنی و کم آلیکاژ مقکاوم در برابر SC ، SOHIC و SZC

ارزیابی فولادهای کربنی و کم آلیاژ به منظور مقاومت آنها در برابر HIC/SWC

2 نشانه گذاری ، برچسب زنی و مستندساز

پیوست الف )فولادهای کربنی و کم آلیاژ مقاوم در برابر SSC )و الزامات و توصیه هایی برا استفاده از چدنهای(

پیوست ب ) ارزیابی کیفی فولادهای کربنی و کم آلیاژ با استفاده از روشهای آزمایشگهایی به منظور استفاده در محیطهای حاو H2S

پیوست پ )اطلاعات تعیین فشار جزئی H2S

پیوست ت ) اطلاعات توصیه های برا تعیین کردن pH

پیوست ث ) اطلاعاتی که توصیه می شود به منظور خرید مواد ارایه شود

کتابنامه