دانلود تعارض سازمانی تعریف مبانی انواع و مدیریت تعارض 16 ص|اف آی

دانلود تعارض سازمانی تعریف مبانی انواع و مدیریت تعارض 16 ص

دسته بندی: مدیریت
هم اکنون فایل با مشخصه ی دانلود تعارض سازمانی تعریف مبانی انواع و مدیریت تعارض 16 ص وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
دانلود تعارض سازمانی تعریف مبانی انواع و مدیریت تعارض 16 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 22 صفحه

تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض چكیده این مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می‌كند.
جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد.
انواع تعارضات سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم‌بندی می‌كند.
نظریه‌ها و رویكردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می‌دهد.
به منشأ تعارضات سازمانی اشاره می‌كند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی‌های آن می‌پردازد.
منبع : روزنامه همشهری،‌ شنبه 28 خرداد 1384، سال سیزدهم، شماره 3725، صفحه 10 كلیدواژه : تعارض سازمانی؛ تعارضات سازمانی؛ مدیریت تعارض؛‌استراتژی ایجاد تعارض 1- مقدمه تعارض پدیده‌ای است كه آثار مثبت و منفی روی عملكرد افراد و سازمان‌ها دارد.
استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملكرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می‌گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب كاهش عملكرد و ایجاد كشمكش و تشنج در سازمان می‌شود.
استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درك كامل ماهیت آن و همچنین علل خلق كننده و كسب مهارت در اداره و كنترل آن است كه البته امروز به عنوان یكی از مهمترین مهارت‌های مدیریت به شمار می‌آید.
توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان‌ها نقش ارزنده‌ای دارد.
اگر تعارض‌ها سازنده باشند، موجب بروز افكار نو و خلاق می‌شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می‌سازند و در نهایت به مدیریت كمك می‌كنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید.
در این مقاله سعی نگارنده بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه‌های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمان‌ها كمك كند تا با مهارت‌های مدیریت تعارض آشنا و در مواقع لزوم آن را به كار گیرند.
2- مفهوم تعارض در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یكدیگر شدن، باهم خلاف كردن و اختلاف داشتن معنی شده است.
رابینز در تعریفی می‌گوید: «تعارض فرآیندی است كه در آن، شخص الف به طور عمدی می‌كوشد تا به گونه‌ای بازدارنده سبب ناكامی شخص در رسیدن به علایق و اهدافش گردد».
وی توضیح می‌دهد كه در این تعریف، مفاهیم ادراك یا آگاهی (Perception)، مخالفت(Opposition)، كمیابی (Scarcity) و بازدارندگی (Blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند.
سایر وجوه مشترك تعریف‌های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، كشمكش، پرخاشگری و آشوب است.
3- جایگاه تعارض در مدیریت بنابر آنچه كه گذشت نتیجه می‌گیریم آنچه كه تعارض را ایجاد می‌كند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است.
درك نظرات مختلف به مدیران كمك می‌كند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب كنند.
با توجه به سیر پیشرفت مكاتب فكری مدیریت در طول سالهای اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان‌ها وجود دارد.
نخستین دیدگاه اعتقاد دارد كه باید از تعارض دوری جست چرا كه كاركردهای زیانباری در درون سازمان خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنتی تعارض(تئوری یگانگی) می‌گویند.
دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است كه تعارض را امری طبیعی می‌داند و در هر سازمانی پیامدهای حتمی و مسلمی خواهد داشت، ضرری ندارد و به طور بالقوه نیروی مثبتی را برای كمك به