مقاله ترجمه شده طریقه کارکرد ویروس های کامپیوتری|اف آی

مقاله ترجمه شده طریقه کارکرد ویروس های کامپیوتری

دسته بندی: کامپیوتر و IT
هم اکنون فایل با مشخصه ی مقاله ترجمه شده طریقه کارکرد ویروس های کامپیوتری وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
مقاله ترجمه شده طریقه کارکرد ویروس های کامپیوتری

How Computer Viruses Work


Computer viruses are mysterious and grab our attention. On the one hand viruses show us how vulnerable we are. A properly engineered virus can have an amazing effect on the worldwide Internet. On the other hand they show how sophisticated and interconnected human beings have become.

For example the thing making big news right now is the Mydoom worm which experts estimate infected approximately a quarter-million computers in a single day (Times Online).

Back in March 1999 the Melissa virus was so powerful that it forced Microsoft and a number of other very large companies to completely turn off their e-mail systems until the virus could be contained. The ILOVEYOU virus in 2000 had a similarly devastating effect .That"s pretty impressive when you consider that the Melissa and ILOVEYOU viruses are incredibly simple.

In this article we will discuss viruses -- both "traditional" viruses and the newer e-mail viruses -- so that you can learn how they work and also understand how to protect yourself. Viruses in general are on the wane but occasionally a person finds a new way to create one and that"s when they make the news.طریقه كاركرد ویروسهای كامپیوتری

ویروسهای كامپیوتری علاوه بر اینكه مرموز هستند و باعث جلب توجه ما می شوند باعث نمایش اسیب پذیر مان می شوند. ویروسهایی كه توسط افراد حرفه ای ساخته شده اند باعث تاثیر روی اینترنت شده اند. از طرف دیگر به ما پیچیدگیشان را نشان می دهند و وابسته به ابزار انسانی هستند كه آنها را پدید آوردند.

بعنوان مثال اخبار بزرگی در مورد ویروس Mydoom worm هست كه متخصصین تخمینی كه از قدرت این ویروس داشته تا این حد بوده كه 4/1 میلیون از كامپیوتر ها را در یك روز آلوده كرده در سال 1999 ویروسی به نام Melissa كه دارای قدرت زیادی بود شركت بزرگی مثل مایكروسافت رو مجبور كرد كه بصورت كامل خاموش كنند سیستم ایمیل خودشان را تا ویروس را تحت كنترل خود قرار دهند. ویروس I love you در سال 2000 باعث بازتاب مخوفی شد. خیلی جالب و شگفت انگیز است زمانی كه ما در مورد ویروسهای Melissa و I love you بررسی انجام می دهیم زیرا بطور باورنكردنی ساده هستند.

در این مقاله در مورد ویروسهای قدیمی و ویروسهای جدید پست الكترونیكی بحث می كنیم و شما یاد می گیرید كه آنها به چه صورت كار می كنند و می فهمید به چه صورت از رایانه خود در مقابل این ویروس ها محافظت كنید. ویروسها به طور عمومی رو به كاهشند. اما بعضی اوقات اتفاق می افتد شخصی راهی برای تولید ویروس تولید می كندو باعث ایجاد اخبار می شود.