پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست|اف آی

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست

دسته بندی: مدیریت
هم اکنون فایل با مشخصه ی پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع  ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست

پروپوزال و
روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست منابع و
مواخذفایل اصلی
پروپوزال :
DOCحجم فایل : 36 KBتعداد کل
صفحات : 17 صفحهپروپوزال يا طرح تحقيق، پيش نويس پ‍ژوهشي است
كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در
پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب
كرده ايد، توضيح اهميت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت
گرفته، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت می پردازيد. هم چنين روش يا
روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد.بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی
است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما
نیز تصویب خواهد شد.
مطالعات و کارهای قبلی انجام شده
و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر
در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد
وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی
موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در
کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)عنوان مطالب صفحهفصل اول : كليات تحقيقچکیدهمقدمه ..........................................................................................................................................11- بيان مساله.............................................................................................................................32- اهميت موضوع تحقيق........................................................................................................53- اهداف تحقيق.......................................................................................................................64- سئوالات تحقيق ..................................................................................................................65- متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................86- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق...............................................................8فصل سوم : روش تحقيق1- روشهاي تحقيق................................................................................................................572- نوع تحقيق.......................................................................................................................573- جامعه آماري تحقيق.......................................................................................................575- قابليت و اعتبار پرسشنامه.............................................................................................586- روش تجزيه و تحليل داده ها.......................................................................................60مقدمه :در دوران معاصر كمتر كسي يافت مي شود كه درباره
لزوم و ضرورت وجود نظام ارزيابي عملكرد در سازمان بحث ننمايد ، رشد و گسترش و
تحولات دانش مديريت بصورت عام و حوزه مديريت منابع انساني به صورت خاص ، وجود نظام
ارزيابي عملكرد را در سازمان بديهي و اجتناب ناپذير نموده است بگونه اي كه عدم
وجود آن به عنوان يكي از علائم بيماري سازماني است .نظامهاي
ارزيابي سنتي كه مبتني بر وجود تعدادي عوامل و شاخصهاي ثابت و بدون توجه به ابعاد
زمينه اي يا بستر سازمان بوده است ، با توجه به تغيير و تحولات بنيادين در فرايند
هاي مديريتي كه خود ناشي از تحولات نگرشي مي باشد ، به نظر مي رسد توجه به عوامل درون سازماني و نهاده هاي سازماني ، از حيث تاثير آن بر عملكرد
، كاركنان موجب ارزيابي كردن واقعي عملكرد كاركنان و تحليل عملكرد ، باعث تغيير
اساسي در شاخصها و محورهاي ارزيابي عملكرد
گرديده است .ارزيابي
در هر نظامي با اين هدف انجام مي گيرد كه با شناخت وضع موجود ، ضمن كنترل سياستهاي اعمال شده ،
زمينة سياستگذاري و برنامه ريزي آتي فراهم
گردد . ارزيابي عملكرد اين امكان را به وجود مي آورد تا با كاهش نقاط ضعف و افزايش نقاط قوت ، شرايط براي بهبود مستمر
فراهم آيد .در هر سازمان تدوين راهبرد ، برنامه ريزيهاي كوتاه مدت و بلند مدت
، انجام اصلاحات ، ايجاد بهبود و
تحول با ارزيابي عملكرد و شناخت وضعيت موجود
آغاز مي شود