پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و|اف آی

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و

دسته بندی: حسابداری
هم اکنون فایل با مشخصه ی پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری  با موضوع بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي به همراه فهرست منابع و مواخذفایل اصلی پروپوزال : Docحجم فایل : 51 KBتعداد کل صفحات : 20 صفحهپروپوزال يا طرح تحقيق، پيش نويس پ‍ژوهشي است
كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در
پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب
كرده ايد، توضيح اهميت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت
گرفته، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت می پردازيد. هم چنين روش يا
روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد.بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی
است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما
نیز تصویب خواهد شد.
مطالعات و کارهای قبلی انجام شده
و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر
در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد
وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی
موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در
کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)فهرست
مطالبعنــوان
صفـــحهفصل
اول
كلياتمقدمه
....................................................................................................................3موضوع
تحقيق........................................................................................................5اهميت
، ضرورت و انگيزه
تحقيق..........................................................................6اهداف
تحقيق.........................................................................................................8فرضيه‌
هاي
تحقيق.................................................................................................8روش
تحقيق..........................................................................................................9قلمرو
تحقيق
.........................................................................................................10تعاريف
عملياتي و
اصطلاحات.............................................................................11فصل
سوم
روش تحقيقمقدمه
..................................................................................................................52روش
تحقيق
........................................................................................................53جامعه
آماري
.......................................................................................................53حجم
نمونه .........................................................................................................53ابزار
گردآوري اطلاعات (يافته‌ها
)......................................................................55جمع‌آوري
اطلاعات.............................................................................................56روايي
و پايايي ابزار تحقيق
.................................................................................57روش
تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري
شده..................................................58منابع..................................................................................................................87چكيده تحقيق

تحقيق حاضر با عنوان ” بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و
تحليل مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي با روش استاندارد و ارايه راه‌كارهاي مناسب “
انجام گرفته است . اهداف تحقيق عبارت است
از :- زمينه‌سازي براي هدايت امور مالي بخش آب وزارت نيرو براساس
برنامه‌ريزي بهتر با استفاده از شيوه‌هاي متداول تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي .- كمك به شفاف‌سازي روابط و مناسبات مالي در حوزه بخش آب
وزارت نيرو.- كمك به توانمندسازي مديريت مالي بخش آب در جهت استفاده
كارآتر از منابع مالي مختلف.- ارايه راه‌كارهاي علمي تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي به
شركت‌هاي آب منطقه‌اي جهت انعكاس روابط مالي.- كمك به مديريت مالي حوزه ستادي امور آب براي ارزيابي مالي
شركت‌ها به وسيله بهره‌گيري از روش‌هاي متداول تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي.براي
نيل به اهداف تعيين شده چهار فرضيه به شرح زير مطرح گرديده است :- بين روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي
آب منطقه‌اي و روش‌هاي متداول در مديريت مالي تفاوت معني‌داري وجود ندارد .- روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب
منطقه‌اي منجر به استفاده مناسب از اطلاعات مي‌گردد .- روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي بيان‌گر ميزان
كارآيي مالي مديريت شركت‌هاي آب منطقه‌اي مي‌باشد .- نتايج حاصل از تجزيه و تحليل مالي در وضعيت موجود شركت‌ها
براي استفاده‌كنندگان اطلاعات مربوط فراهم مي سازد .روش
تحقيق دراين پژوهش پيمايشي و ميداني است و
ابزار گردآوري اطلاعات علاوه بر تحليل اسناد و مدارك معتبر موجود (صورت‌هاي مالي اساسي ) ،
پرسشنامه است كه با استفاه از طيف ليكرت طراحي گرديده است .به‌منظور تجزيه و تحليل يافته‌ها از روش‌هاي
آمار توصيفي نظير فراواني ، درصد و درصد تراكم و روش‌هاي آمار استنباطي براساس
آزمون استقلال توزيع كاي‌-دو استفاده شده است .نتايج تحقيق براساس يافته‌هاي موجود و بحث و تفسيرهاي به
عمل آمده به شرح زير مي‌باشد :- بين روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي
آب منطقه‌اي و روش‌هاي متداول در مديريت مالي تفاوت معني‌‌داري وجود دارد .- روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب
منطقه‌اي منجر به استفاده مناسب از اطلاعات نمي‌گردد .- روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي بيان‌گر ميزان
كارآيي مالي مديريت شركت‌هاي آب منطقه‌اي نمي‌باشد .- نتايج حاصل از تجزيه و تحليل مالي در وضعيت موجود شركت‌ها
براي استفاده‌كنندگان ، اطلاعات مربوط را فراهم نمي‌سازد .- نسبت هاي نقدينگي در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي
را از لحاظ پرداخت بدهي هاي نشان مي دهد.- نسبت هاي فعاليت در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را
از لحاظ استفاده از دارايي ها نشان مي دهد.- نسبت هاي اهرمي در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را
از لحاظ ساختار سرمايه نشان مي دهد.- نسبت هاي سودآوري در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي
را از لحاظ كسب بازده نشان مي دهد.