تحقیق پژوهشی مالیات و ضرایب مالیاتی|اف آی

تحقیق پژوهشی مالیات و ضرایب مالیاتی

دسته بندی: حسابداری
هم اکنون فایل با مشخصه ی تحقیق پژوهشی مالیات و ضرایب مالیاتی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
تحقیق پژوهشی مالیات و ضرایب مالیاتی

تحقیق پژوهشی مالیات و ضرایب مالیاتی

توضیحات:

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع مالیات و ضرایب مالیاتی،
در قالب doc و در 47 صفحه ، قابل ویرایش.بخشی از متن :

مقدمه
الزامات مهم مرتبط با مالیات بر درآمد می¬تواند برای استراتژی مالی شرکت، سیاستها و رویه¬های آن برشمرد، که تاثیر آنها در گزارشگری عمومی حائز اهمیت می¬باشد. ملاحظات برنامه ریزی مالیاتی عوامل محرک مهمی برای گزینه¬های حسابداری مالی به حساب می¬آیند و استراتژیهای کاهش مالیات غالباً باعث کاهش درآمد گزارش شده می¬گردند. یکی از الزامات مالیاتی و گزارشگری در تحقیقات آنست که ملاحظات مالیاتی عوامل تعیین کننده مهمی برای تصمیم¬گیری مدیریتی درباره گزارشگری مالی به حساب می¬آیند. اهمیت ملاحظات مالیاتی در اثرگذاری بر مشوقهای افشای مالی در شواهد تجربی انعکاس می¬یابد.
ضرایب مالیاتی به عنوان یکی از ابزار مهم در تعیین مالیات تاثیر خود را بر افشای گزارشات مالی شرکتها می¬گذارد. عملاً اگر وضعیتی به وجود آید که در تعیین ضرایب مالیاتی دقت و تمرکز کافی صورت نگیرد ، در نتیجه،رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب هاله¬ای از ابهام قرار می¬گیرد.
عوامل متعدد زیادی وجود دارد که مدیران هنگام افشای گزارشگری¬های مالی باید مد نظر قرار دهند. در این تحقیق سعی شده عامل مالیات (یکی از عوامل موثر بر افشا) را برگزیده و تاثیر ضرایب مالیاتی را در سالهای اخیر بر افشاءگزارشگری های مالی مورد بررسی قرار دهد.
در این فصل سعی می¬شود مبانی نظری تحقیق در بخش¬های زیر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد:
بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی
بخش دوم- افشاء و میزان افشاء در گزارشگری مالی
بخش سوم- بررسی تاثیر ضرایب مالیاتی بر میزان افشاء در گزارشگری مالی
بخش چهارم- تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی


2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی
1-2-2 تعریف واهمیت مالیات
مالیات مبلغی که دولت از اشخاص، شرکت¬ها و موسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عامه می¬گیرد و افزون بر خصلت اجباری بودن یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان میزان مالیات و ارزش خدمات عمومی وجود دارد، که مالیات عبارت است از : پرداخت¬های اجباری برای فعالیت¬های مشخص اقتصادی که معمول¬ترین و مهم-ترین روش تامین مخارج دولت می باشد. به علاوه مالیات¬ها توانایی افراد را در حق استفاده از منابع اقتصادی که برای مصارف خصوصی در اختیار دارند، کاهش می¬دهد. (صفای نیکو، حمید، 1375ص152). مالیات یکی از مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی دولتها می¬باشد.
بنابراین از آنجایی که مفهوم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمیت ویژه¬ای را دارا می¬باشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحبنظران ارائه می¬گردد:
و . . .فهرست مطالب:

1-2 مقدمه 13
2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی 14
1-2-2 تعریف واهمیت مالیات 14
2-2-2 نظریه های مالیات 15
1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیات بندی آدام اسمیت 16
3-2-2 ضرایب مالیاتی 17
1-3-2-2 گذری بر کتابچه ضرايب ماليات برعملكرد 17
4-2-2 قرائن مالیاتی 18
5-2-2 نسبت مالیاتی 19
6-2-2 پایه مالیاتی 19
7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن 20
8-2-2 امتیازات مالیاتی 20
9-2-2 اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات) 21
10-2-2 سال مالیاتی 23
11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی 23
1-11-2-2 کارایی 24
2-11-2-2 عدالت مالیاتی 24
12-2-2 مالیات بر شرکتها 25
13-2-2 عوامل تشخیص مالیات 25
14-2-2 موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات 26
15-2-2 اهداف سیاست های مالیاتی 26
16-2-2 مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی 27
17-2-2 مطالعه متون تحقیقاتی 28
3-2 بخش دوم: افشا و میزان افشا در گزارشگری مالی 30
1-3-2 گزارشگری مالی 30
2-3-2 اهداف گزارشگری مالی 31
3-3-2 استانداردهای گزارشگری 31
4-3-2 استفاده کنندگان گزارشگری مالی 32
5-3-2 افشاء اطلاعات 33
1-5-3-2 افشاءاجباری 38
2-5-3-2 افشاءاختیاری 39
6-3-2 شاخص های افشاءسازی 42
4-2 بخش سوم : بررسی ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشا در گزارشگری 43
1-4-2 ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء در گزارشگری 43
5-2 بخش چهارم: پیشینه تحقیق 45
1-5-2 تحقیقات انجام شده داخلی 45
2-5-2 تحقیقات انجام شده خارجی 46

منابع دارد

  • تحقیق فرار مالیاتی

  • دانلود تحقیق با موضوع فرار مالیاتی، در قالب Word و در 37 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : مقدمه : جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی با اجرای مالیا

  • تحقیق مقابله با فرار مالیاتی

  • دانلود تحقیق با موضوع مقابله با فرار مالیاتی، در قالب Word و در 35 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : مقدمه : جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی با ا

  • تحقیق پارادوکس مالیاتی

  • دانلود تحقیق با موضوع پارادوکس مالیاتی، در قالب Word و در 51 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : مردم جامعه‌ای که از طریق درآمدهای مالیاتی اداره می‌شود از دول

  • دانلود تحقیق سازمان امور مالیاتی با فرمت ورد

  • دانلود سازمان امور مالیاتی,تحقیق امور مالیاتی docx,تحقیق کامل مالیات,تحقیق درباره مالیات,تحقیق سازمان امور مالیاتی,تحقیق با موضوع مالیات,تحقیق در مورد مالیات,تحقیق دانش آموزی درباره امور مالیاتی,تحقیق دانشجویی درباره امور مالیاتی